Vi är drivna projektledare. L2 Contract AB

L2 Contract AB verkar som ombud för kunden, arkitekten och producenterna gemensamt. Som en sammanhållande länk och en ansvartagande projektledare.

Vi har skapat L2 Contract AB för att ikläda oss en ren konsultroll i upphandlingar och projektleveranser. Kunderna är ofta statliga myndigheter och institutioner. L2 Contract AB är företaget där vi hanterar stora konton och komplexa projekt. 

Genom L2 Contract AB fungerar vi som en aktiv spindel i nätet, med kontinuerliga avstämningar med beställare, producenter, arkitekter och användargrupper. Här ser vi till att ingångna avtal följs, eller att skapa helt nya avtal i enlighet med kundens kravspecifikation. Vi medverkar till en värdefull gruppsamverkan mellan alla inblandade. Vi löser installationer där kunder önskar.

Kort sagt kan man säga att L2 Contract AB kvalitetssäkrar samtliga projekt. Var som helst i landet, eller långt utanför Sveriges gränser.