Vad vi gör och varför våra kunder väljer oss.

L2 Design Group är det sammanfattande namnet för de olika L2-bolagen. En samling individer med stor kompetens inom inredning för offentlig miljö. Vi bedriver verksamhet i två olika företag med olika roller. Beroende på uppdrag löser vi uppgiften i det bolag som arbetar med rätt metodik och har de rätta avtalen. 

Vår idé har vuxit fram successivt. Utifrån en långsiktig strategi har vi alltsedan starten 2002, löpande utvecklat vår verksamhet och vårt erbjudande. Med stor entusiasm har vi tagit oss an varje liten och stor utmaning. Vi har ständigt förbättrat våra metoder, processer och arbetssätt. Småländsk envishet har tagit oss igenom två lågkonjukturer med en stark ställning och mängder av nya idéer som resultat.

Läs mer om L2-företagen under respektive flik.

L2 Interior AB och L2 Contract AB.